Regulamin zakupu biletów na stronie internetowej FundForum.pl

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania biletów na konferencję Fund Forum Analiz Online za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Organizatora pod adresem fundforum.pl.

Kontakt z Organizatorem można uzyskać:

§ 1 Definicje

§ 2 Zasady ogólne

§ 3 Składanie zamówień

§ 4 Koszty i termin wysyłki

§ 5 Płatności

§ 6 Odstąpienie od umowy

§ 7 Procedura reklamacji

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§ 9 Postanowienia końcowe