Polityka prywatności

Właścicielem witryny fundforum.pl jest firma Analizy Online SA. Poszanowanie prawa do prywatności Internautów korzystających z witryny fundforum.pl oraz ochrona ich danych osobowych traktowane są przez Analizy Online SA w sposób priorytetowy. Szczególna dbałość, z jaką dane te są gromadzone i przetwarzane oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych zapobiegających ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników fundforum.pl leżą u podstaw polityki działań Analizy Online SA. Firma kładzie szczególny nacisk na to, by każdy Internauta korzystający z jej usług i odwiedzający jej witryny czuł się bezpiecznie i komfortowo.

W związku z daleko idącym poszanowaniem prawa do prywatności wszystkich Internautów oraz pełną transparentnością w zakresie gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych przez Analizy Online SA, poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o celach, zakresie i metodologii tego procesu.

Pliki „cookies” i dane statystyczne o charakterze przekrojowym

Dane osobowe i społeczno-demograficzne Użytkowników

Zmiany w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

Analizy Online SA zastrzegają sobie prawo do uaktualniania w każdej chwili niniejszych regulacji i zasad ochrony danych osobowych. Wspomniane zmiany staja się obowiązujące względem każdego Użytkownika z chwilą ich ogłoszenia na fundforum.pl. Wszelkie pytania odnośnie przechowywania i przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na podane niżej adresy:

Analizy Online SA
ul. Hrubieszowska 6A
01-209 Warszawa
lub
fundforum@analizy.pl

Administratorem danych osobowych Użytkowników dokonujących zakupu biletów za pośrednictwem witryny fundforum.pl jest firma Analizy Online SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa.

Podsumowanie

Analizy Online SA wyraża głębokie przekonanie, iż uzasadniony, zrozumiały i transparentny sposób gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników witryny fundforum.pl, jak również staranne sposoby ich zabezpieczenia zapewnią wszystkim osobom maksymalne poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Użyteczność i niezawodność produktów jest dla Analizy Online SA najwyższym priorytetem. Firma kieruje się prostą zasadą, zgodnie z którą wszystkie udostępniane przez nią serwisy, mają służyć Użytkownikowi i sprawiać, by był w pełni zadowolony. Zasada ta wyznacza główny kierunek rozwoju jej wszystkich projektów internetowych.